پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکسهای شاسی‌بلند پورشه به نام ماکان

636021112372556795

تصاویر شاسی‌بلند پورشه به نام ماکان

تصاویر شاسی‌بلند پورشه به نام ماکان Speed ART، متخصص تیونینگ خودروهای پورشه، که چند سال پیش در معرض ورشکستگی قرار داشت حالا با بسته بهروزرسانی شاسیبلند ماکان وضع خود...