جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکسهای خودروهای سیاستمداران جهان

13950407104732981333153

تصاویری از خودروهای سیاستمداران جهان

تصاویری از خودروهای سیاستمداران جهان سیاستمداران کشورهای مختلف خودروهایی سوار می شوند که با خودروهای مردم عادی فرق دارند. این خودروها از لحاظ امنیتی دارای ویژگی...