چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

عکسهای بلندترین پله برقی جهان

5284671_669

بلندترین پله برقی جهان در چین + عکس

بلندترین پله برقی جهان در چین + عکس پس از رکوردهایی برای چشم انداز های بلند قامت جهانی همچون بزرگترین تلسکوپ رادیویی و بلندترین پل شیشه ای جهان، اکنون بلندترین پله...