دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

عكاسي در مجلس ممنوع شد

majles

عنوان جديد عكس خبري هرزه نگاري است!

به گزارش ایسنا یک مدل صندلی، صندلی راننده تاکسی است که حتما دیده‌اید بعد از یک مدتی، کج‌وکوله می‌شود، فنرش در می‌رود و روکشش هر چقدر هم که زودبه‌زود عوض بشود،...