یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

عروسی ای که بخاطر چوب‌ بازی عزا شد

thH8TXKT61

عروسی ای که بخاطر چوب‌ بازی عزا شد !!

آیین چوب بازی، مراسم عروسی در روستای سیدان از توابع بخش عقیلی شهرستان گتوند را به عزا تبدیل کرد. ایرنا: آیین چوب بازی، مراسم عروسی در روستای سیدان از توابع بخش عقیلی...