چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

عذرخواهی سوییس از اپرا وینفری به خاطر توهین نژادپرستی