سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

طنز نوشته های جالب

271091-tanz1

نوشته های جالب (طنز)

 دقت کردین وقتی میرین دکتر مریض قبل شما ٣ ساعت تو اتاق دکتره ولی وقتی نوبت شما که میشه دو ثانیه معاینه میشین و میایینبیرون! ؟ ...