یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
  • #
  • #

صادق

شعر منشور کوروش

شعری از شاعری باذوق “صادق علی حق پرست” که منشور کوروش را به نظم کشیده است جهان در سیاهی فرو رفته بود * به بهبود گیتی امیدی نبود  نه شایسته بودی شهنشاه مرد * رسوم...

برای ورد به کانال ما کلیک کنید:@irstyles
Xبستن همه کادر ها
X بستن تبلیغات