جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

شمال شرق ترکیه را زلزله تکان داد