جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

شرطهای کره شمالی برای صلح با آمریکا