جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

سیتروئن SM

13950416125014001339613

خروج برخی از برندهای خودرو از بازار / عکس

خروج برخی از برندهای خودرو از بازار / عکس دلایل متعددی برای خروج یک برند از بازاری خاص وجود دارد. علت اصلی ممکن است پایان کار برند مذکور و تعطیلی آن باشد. عامل دیگر...