چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵
  • #
  • #

سمت

سنگ پرانی منافقین به سمت والدینشان

خانواده تعدادی از اعضاءاردوگاه اشرف گفتند: گردانندگان اردوگاه به فرزندانمان آموزش داده اند که ما را از یاد ببرند؛ از همین رو وقتی برای دیدار آنها به اینجا می آییم به...

برای ورد به کانال ما کلیک کنید:@irstyles
X بستن تبلیغات