شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵
  • #
  • #

سفید شدن موی سر

در سفیدشدن موی سر چه عواملی دخالت دارند؟

عواملی که در سفید شدن موی سر دخالت

 سفید شدن مو درست است که سفید شدن مو با سن افراد ارتباط مستقیمی داردولی برخی از افراد هنوز پیر نشده موهایشان سفید میشود. چه بسا در خانواده ها دیده میشود که موهای...

برای ورد به کانال ما کلیک کنید:@irstyles
Xبستن همه کادر ها
X بستن تبلیغات