چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

سرفه های شبانه

25314912621582129183692271213774176162247

چاره ی رهایی از سرفه های شبانه

چه سرما خورده باشید و چه دچار آلرژی باشید، یکی از اولین کارها برای بهتر شدن حالتان این است که شب ها خوب بخوابید. اما وقتی سرفه های مکرر و پی در پی باعث بیدار شدن شما از...