شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

زنان زیبارو

jk

تجاوز به زنان زیبارو در مناطق خلوت

عزیز بیک نظروف دادستان ازبکستان چهارشنبه اعلام کرد دستگاه قضایی این کشور دو فرد را که به 11 زن در ازبکستان و قزاقستان تجاوز کرده و آنان را به قتل رسانده اند، به حبس...