سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

زشت ترین شهر انگلستان

شهرزشت.jpg3

زشت ترین شهر انگلستان

انگلستان یکی از کشورهایی است که هر چند سال یک بار نظرخواهی های خاصی در مورد شهرهای خود قرار میدهد. در این نظر سنجی بدترین شهرهای انگلستان انتخاب می شوند. این شهرها...