دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

روش درست کردن کدو پلو

fo3616

آموزش درست کردن کدو پلو

آموزش درست کردن کدو پلو کدو پلو یک غذای سنتی آمل است که به آن کی پلا می گویند   کدو پلو یک غذای سنتی آمل است که به آن کی پلا می گویند. در آمل کدو را مخلوط با...