پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

روش ارسال GIf های حجیم تر در توئیتر

4824241_324

ارسال GIf های حجیم تر در توئیتر ممکن شد!

ارسال GIf های حجیم تر در توئیتر ممکن شد! شبکه اجتماعی توئیتر به دلیل استقبال گسترده کاربران از تصاویر متحرک در توئیت هایشات اقدام افزایش محدودیت حجم تصاویر متحرک "GIF"...