چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

روشهای رفع کمبود آهن بدن

image_13950406853613

جذب آهن با مصرف انجیر و آب پرتغال

جذب آهن با مصرف انجیر و آب پرتغال مسئول آموزش گروه داروسازی سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مصرف انجیر می تواند یک چهارم نیاز روزانه بدن به آهن را تامین کند به...