چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

ربنای محمدرضا شجریان

download (1)

ماجرای پخش نشدن ربنای محمدرضا شجریان؟!

ماجرای پخش نشدن ربنای محمدرضا شجریان؟! شاید امسال پس از سالها ربنای استاد محمدرضا شجریان از صداوسیما و در زمان افطار پخش شود اما چه اتفاقی باعث شد ربنای شجریان از...