پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

دو زن ایرانی با لباس‌های سنتی در اوایل قرن بیستم