جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

دوبيتي در مورد خداوند 91