یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵
  • #
  • #

دستگاه اطلاعات

سلاحی برای افشاگری سریع اطلاعات

طراحی هنرمند، نارنجکی به سبک نارنجکهای دستی شوروی سابق طراحی کرده است که می تواند پس از انفجاری نمادین، اطلاعات شبکه محلی را به سرقت برده و آن را به سرعت بر روی...

برای ورد به کانال ما کلیک کنید:@irstyles
Xبستن همه کادر ها
X بستن تبلیغات