شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

در مورد قوز قرنیه

2492131527864254201222921641351593713524

در مورد قوز قرنیه بیشتر بدانید

انسان از طریق قرنیه چشم قادر به دیدن است. قرنیه در مرکز و سطح جلویی چشم قرار دارد و مسئول شکست نور ورودی به چشم است. وقتی قرنیه به اندازه کافی برای گرد نگه داشتن سطح آن...