دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

درگیری نرگس محمدی با گشت ارشاد!

نرگس-محمدی

درگیری نرگس محمدی با گشت ارشاد!

شاید همان زمان که بحث برخورد با بد پوششی آغاز شد حاشیه هایش اگر از متن آن بیشتر نبود لا اقل داغ تر بود. طرح فرهنگی مبارزه با بدحجابی که از نبود یک برنامه جامع، منسجم و...