پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

درياي آدرياتيك

Italy’s Summer

تصاويري زیبا از ساحل ايتاليا در تابستان

اين تصاوير را يك مسافر آلماني به نام بنهارد لنگ از بالاي درياي آدرياتيك گرفته است اين جهانگرد آلماني هواپيمايي را براي گرفتن عكس تهيه كرده و تمام مدت از پنجره ي آن به...