جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

درخواست حامد کرزی از رهبر جدید طالبان