پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

دراز کشیدن اوباما در کاخ سفید