پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

دختر عاشق

371541_437

ده ها هزار دختر عاشق این مرد هستند!

شاه امسواتی سوم” پادشاه سوازیلند احتمالا یکی از خوشبخت ترین مردان جهان است چرا که دهها هزار دختر این کشور حاضرند همسر وی شوند. او ازدواج کردن هر چهار سال یکبار را...