سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

خودكشي دختر جوان بعد از تجاوز به او

khodkoshi

خودكشي دختر جوان بعد از تجاوز در مهماني

تحقیقات ماموران پلیس در مورد مرگ مشکوک دختری که موردتعرض چند جوان ثروتمند قرار گرفته‌بود در حالی در دستورکار قرار دارد که خانواده وی مدعی‌ هستند این دختر خودکشی...