چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

خوداری از بیعت با ابوبکر البغدادی