شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

خطرناک ترین زن جهان کیست؟

خطرناک ترین زن جهان

خطرناک ترین زن جهان کیست؟

پس از کشته شدن جرمی، سامانتا با یک متخصص در زمینه مواد منفجره به نام "حبیب صالح الغنی" که اسم مستعار "اسامه" را برگزیده ازدواج کرد. به نقل از شیعه آنلاین، پس از...