یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

خروج هواپیما از باند در فرودگاه