یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

خانواده 12 انگشتی در برزیل

aks (2)

اعضای خانواده ۱۲ انگشتی را ببینید!

اعضای خانواده 12 انگشتی را ببینید! یک خانواده برزیلی که هم تعدادشان از انگشتان دو دست بیشتر است و هم تعداد انگشتانی که در دستشان دارند مورد توجه قرار گرفتند و شهرت...