سه شنبه ۴ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

خانه تکانی یا خودکشی

khodkosh

میخواهیم خانه تکانی کنیم یا خودکشی؟!

  شاید مهم ترین نکته ای که خانم های خانه دار در انجام خانه تکانی باید مدنظر داشته باشند این است که: گرچه قرار است با انجام خانه تکانی و از بین بردن آلودگی ها به...