پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

خانم با حجاب

hwur282d34wvxwr6f8f

بانوی مسلمان با حجاب بر روی تخته رفت

بانوی مسلمان با حجاب بر روی تخته رفت بانوی ورزشگار محجبه در یک ضرب توانست وزنه 76 کیلوگرمی را به نام خود ثبت کند و در دو ضرب وزنه 95 کیلوگرمی را بالای سر ببرد. او با...