یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

حیوان آزاری

dhg69ommdmds2idg8njb

یک سگ‌آزاری وحشتناک دیگر! +عكس

یک سگ‌آزاری وحشتناک دیگر! +عكس ضاربی که با کمان حرفه ای یک سگ را مجروح کرده بود، بازداشت شد. سگ‌ آزاری ضاربی که با کمان حرفه ای یک سگ را مجروح کرده بود، بازداشت...