چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

حسینیه موج الحسین

حاج حسین سازور

مداح مشهور و ماجرای ماشین صد میلیونی

عصر یک روز از ماه رمضان برای مصاحبه با حاج حسین سازور به حسینیه موج الحسین رفتیم. در اتاقکی که در انتهای حسینیه است از ما استقبال کرد و همان طور که مشغول هماهنگی...