جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

حادثه در مترو

image_13950713480499

شاهدان حوادث مرگبار در مترو می گویند…

شاهدان حوادث مرگبار در مترو می گویند... متروی تهران روزهای پرحادثه را سپری می‌کند. دوحادثه خونین در دو روز متوالی. نخستین حادثه خونین مترو یکشنبه حوالی ساعت ٧...