پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

جنگ با ایران سخت تر میشود

barak

حمله به ایران هرروز سخت از دیروز میشود!

  ایهود باراک وزیر دفاع در آستانه خداحافظی اسراییل در آخرین سخنرانی خود در کمیته روابط خارجی و دفاع کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) بار دیگر نسبت به تاخیر در برخورد...