یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

جمله های زيبا در مورد خداوند