یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

جزایر مرگبار!

جزایر مرگبار

جزایر مرگبار!

      جزیره مارهای بوستون «جزیره مارهای بوستون» دقیقاً وسط لنگرگاه بوستون قرار دارد. بلندترین نقطه این جزیره که 12 هزار متر مربع مساحت دارد فقط سه متر...