پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

تنبیه عجیب کارکنان به سبک چینی

sfy1gffkyujtq5eqx8d

تنبیه عجیب کارکنان به سبک چینی! +عکس

یک شرکت چینی کارکنانی را که در دستیابی به اهداف شرکت کوتاهی کرده بودند واداشت ساعت ها در پیاده رو از مردم عذرخواهی کنند. مدیران یک شرکت چینی از روش عجیبی برای...