جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

تماس ویدیوی اوباما با تیم مذاکره كننده در وين