پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

تعلیم و تریت آنلاین

net

پرورش روح و وجود با اينترنت

  این روزها همه زندگی ما شده اینترنت. بیشتر مردم همیشه آنلاین هستند. آنها دیگر وقت خود را در صف های طولانی بانک یا ترافیک خیابان ها تلف نمی کنند....