چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

تعداد کشته شدگان در اثر زلزله ترکیه