پنج شنبه ۶ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

تعداد زخمی های زمین لرزه ترکیه