جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵
  • #
  • #

تعداد خسارت هاي زلزله ديروز آذربايجان شرقى