شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

تصاوير شهر اروميه بعد از زلزله