یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
  • #
  • #

تسبیح رئیس جمهور افغانستان